Gedekid 2014

gedekid 2014

  

De 6 kid er alle født sidst i marts måned 2014. Sælges til gode hjem.
Pris 700 pr. stk.

Alle kid fra 2014 er solgt.

  

Nummer 6 Gimmerkid SOLGT

kid sortbroget

Nummer 5 Gimmerkid SOLGT

kid kastrat 22

Nummer 4 Gimmerkid SOLGT

kid 2

  

Nummer 3 Kastrat. SOLGT

kid 10

Nummer 2  Kastrat. SOLGT.

  

kid 1

Nummer 1 Gimmerkid SOLGT 

kid